złapać fazę


złapać fazę
1) Doznawać początkowych, euforycznych efektów wypicia alkoholu
Eng. To experience the initial euphoric effects of alcohol
2) Stracić przytomność z powodu spożycia dużej ilości alkoholu
Eng. To lose consciousness as a result of heavy drinking

Słownik Polskiego slangu. . 2012.